witgoedenkeukenapparatuur.nl

Algemene Voorwaarden

Door gebruik te maken van onze dienst, geeft u automatisch aan dat u de algemene voorwaarden accepteert.

Algemeen
Witgoedenkeukenapparatuur.nl is een online shop-concept voor witgoed en keukenapparatuur, hier vindt u artikelen die uit diverse webshops en deze worden overzichtelijk weergegeven. Witgoedenkeukenapparatuur.nl is een vergelijkingsite, wij verkopen de producten niet zelf, maar verwijzen u door naar de webshop van uw keuze. Witgoedenkeukenapparatuur.nl is dus niet verantwoordelijk voor uw aankoop of de afhandeling van uw aankoop.

Aansprakelijkheid
Bezoekers van Witgoedenkeukenapparatuur.nl zijn zelf verantwoordelijk voor de verstrekte persoonsgegevens op websites van onze leveranciers. Witgoedenkeukenapparatuur.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor fouten of gebreken in de door gebruikers verstrekte informatie. Daarnaast aanvaardt Witgoedenkeukenapparatuur.nl geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor de handelingen van bezoekers op of buiten de website. Witgoedenkeukenapparatuur.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, door handelingen en/of beslissingen veroorzaakt door de informatie op Witgoedenkeukenapparatuur.nl. Witgoedenkeukenapparatuur.nl probeert er altijd voor te zorgen dat de informatie op de website juist en up-to-date is. Witgoedenkeukenapparatuur.nl doet altijd haar best om de genoemde websites te controleren op relevantie en onderwerp. Desondanks kan Witgoedenkeukenapparatuur.nl u nooit garanderen dat er geen onjuiste informatie staat op de site.

Witgoedenkeukenapparatuur.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de genoemde webshops. Klikt u door naar een genoemde webshop, dan doet u dit op eigen risico en gaat u automatisch de verplichting aan dat u de betreffende webshop gebruikt volgens de voorwaarden van de betreffende webshop.

Witgoedenkeukenapparatuur.nl houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Witgoedenkeukenapparatuur.nl adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Alle rechten voorbehouden.

Op het materiaal dat op deze site te vinden is rusten rechten van intellectuele eigendom. Witgoedenkeukenapparatuur.nl geeft de bezoeker toestemming om kleine delen van de site te kopiëren voor eigen gebruik, maar u mag de opgeslagen informatie niet openbaar maken of vermenigvuldigen zonder schriftelijke toestemming van Witgoedenkeukenapparatuur.nl
Witgoedenkeukenapparatuur.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor alle rechten die eventueel kunnen zijn verbonden aan beeldrecht, merkenrecht en auteursrecht van de genoemde webshops. Mocht u menen een recht te bezitten op een beeld op deze site, neem dan contact op zodat uw credits vermeld worden.